Trang chủ /✅ trái phiếu /✅ Các loại trái phiếu doanh nghiệp và đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

Các loại trái phiếu doanh nghiệp và đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

Cách đầu tư trái phiếu doanh nghiệp như thế nào và giao dịch có khó không?  Việc mua trái phiếu của công ty ở đâu và phát hành trái phiếu của các công ty diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy tìm hiểu thêm về trái phiếu doanh nghiệp là gì là như thế nào nhé!

Luật phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng trái phiếu

Theo nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần biết

Doanh nghiệp, công ty phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự nguyện – tự vay – tự trả – tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và phải tự đảm bảo khả năng trả nợ cho chủ nợ khi đáo hạn.

Mục đích phát hành trái phiếu doanh nghiệp là huy động vốn; để thực hiện các chương trình; dự án đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại nguồn vốn của chính doanh nghiệp; huy động thêm vốn đầu tư cho dự án mới…

Đối với phát hành trái phiếu xanh là trái phiếu xây dựng lợi ích của môi trường xanh thì ngoài các hai nguyên tắc nêu trên; thì nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được hạch toán; quản lý theo dõi riêng cho đến khi giải ngân cho các dự án của các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.

có 10 tỷ nên làm gì

Cách thức thanh toán lãi – gốc trái phiếu tại thị trường trong nước

Các doanh nghiệp phát hành có nhiệm vụ trả nợ lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn; từ các nguồn vốn hợp pháp của doanh nghiệp và thanh toán đầy đủ; đúng hạn cho nhà đầu tư theo các điều kiện và điều khoản của trái phiếu công ty đó.

Đối với trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản; khi doanh nghiệp phát hành phá sản hay không trả được nợ lãi; gốc trái phiếu thì tài sản đảm bảo sẽ được xử lý để thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm quyền lợi của người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp được đơn vị khác bảo lãnh thanh toán; khi doanh nghiệp phát hành không trả được nợ lãi; gốc thì tổ chức bảo lãnh thanh toán có nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho doanh nghiệp phát hành theo cam kết bảo lãnh trước đó giữa tổ chức bảo lãnh thanh toán và doanh nghiệp phát hành.

 So sánh cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu để đầu tư hiệu quả

Điều kiện cần để mở bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Doanh nghiệp trước khi chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế cần phải tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của pháp luật nhà nước và đáp ứng điều kiện chào bán theo quy định tại thị trường phát hành. Việc giao dịch trái phiếu công ty chào bán ra thị trường quốc tế phải thực hiện theo đúng tuần tự quy định của thị trường phát hành.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có cần phải đáp ứng điều kiện gì không?

Theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, đối với việc mở bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền; chứng nhận trái phiếu (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng); doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng các điều kiện sau một cách chặt chẽ:

Mua trái phiếu chính phủ như thế nào?

Được thành lập hợp pháp và là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Phải có nghĩa vụ thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính đã được lựa chọn.

Phải đáp ứng đúng và bảo đảm các tỷ lệ an toàn tài chính; tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành đấy.

Phải có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và được pháp luật chấp thuận theo quy định.

Phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán xác định bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này.

Có đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Truy cập đường dẫn để xem thêm nhiều tin tức về Trái Phiếu của clbnhadautu40 bạn nhé!!!

Có thể bạn sẽ quan tâm:

 Có nên “đổ tiền” vào đầu tư trái phiếu kho bạc?

    Kiểm tra thêm

    Trái phiếu là gì? Các loại trái phiếu phổ biến hiện nay

    Trái phiếu là gì? Các loại trái phiếu phổ biến hiện nay

    5 / 5 ( 6 bình chọn ) Độ phổ biến và hấp dẫn của …

    đầu tư hôm nay lộc lá đầy tay