Trang chủ /✅ Infographic /✅ [Infographic] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2022

[Infographic] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2022

Với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Nghị quyết gồm 4 điều, trong đó đề ra các chỉ tiêu phát triển chủ yếu, bao gồm:

[Infographic] Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022

Nguồn: TTXVN

>>> Một số bài viết liên quan:
[Infographic] 7 cách để tự do về nguồn tài chính cá nhân
[Infographic] Bức tranh ưu đãi đầu tư tại Việt Nam dưới góc độ pháp lý
[Infographic] Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021- 2025

    Kiểm tra thêm

    [Infographic] Xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt hơn 8,7 tỷ USD năm 2021

    [Infographic] Xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt hơn 8,7 tỷ USD năm 2021

    Đánh Giá Năm 2021, giá trị xuất khẩu thủy sản đang phục hồi trong những …

    đầu tư hôm nay lộc lá đầy tay