Trang chủ /✅ Infofraphic /✅ [Infographic] Vốn đầu tư ở Việt Nam tính đến tháng 1/2021

[Infographic] Vốn đầu tư ở Việt Nam tính đến tháng 1/2021

[Infographic] Vốn đầu tư ở Việt Nam tính đến tháng 1/2021

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1/2021 đạt thấp so với kế hoạch năm (5,1%). Nhưng tăng cao 24,5% so với cùng kỳ năm 2020.
[Infographic] Vốn đầu tư ở Việt Nam tính đến tháng 1/2021

Kiểm tra thêm

[Infographic] Tổng kết tình hình vốn đầu tư năm 2020

[Infographic] Tổng kết tình hình vốn đầu tư năm 2020

Đánh Giá Tổng kết các vốn đầu tư năm 2020; Tính cả vốn đầu tư …