Trang chủ /✅ Kinh doanh /✅ Lệ phí môn bài là gì? Các mức thu lệ phí môn bài năm 2022

Lệ phí môn bài là gì? Các mức thu lệ phí môn bài năm 2022

Lệ phí môn bài là gì ? Là một trong các lệ phí mà tổ chức, cá nhân mới thành lập hoặc sản xuất, kinh doanh phải chú ý thực hiện. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý về lệ phí môn bài trong năm 2022

Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay tại Luật Phí và lệ phí năm 2015 và những văn bản hướng dẫn không có điều khoản nào giải thích hay định nghĩa lệ phí môn bài là gì. Tuy nhiên; căn cứ theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC thì phí môn bài được hiểu như sau:

Đây là 1 khoản tiền phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh dựa trên số vốn điều lệ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/vốn đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức); hoặc doanh thu của năm (đối với hộ, và cá nhân kinh doanh).

Đối tượng nào cần nộp lệ phí môn bài?

Người nộp cần nộp phí này là tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; và dịch vụ bao gồm:

Đối tượng nào cần nộp lệ phí môn bài?

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo như quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị; tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của những tổ chức trên.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Nguồn:https://luatvietnam.vn/thue-phi-le-phi/le-phi-mon-bai-565-24951-article.html

Các mức thu lệ phí môn bài năm 2022

Căn cứ vào vốn điều lệ được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc điều lệ hợp tác xã hoặc căn cứ vào vốn ban đầu tư ghi trong giấy chứng nhận (GCN) đăng ký đầu tư; hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư mà tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa sẽ nộp phí môn bài năm 2022 như sau:

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

– Tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng/năm

– Tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng/năm

– Chi nhánh; văn phòng đại diện; đơn vị sự nghiệp; địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác: 1 triệu đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài năm 2022 đối với những tổ chức trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

+ Trường hợp như không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đã đăng ký đầu tư.

+ Trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hay vốn đầu tư thì căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ; hoặc là vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

+ Trường hợp vốn điều lệ hay vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ; thì được quy đổi ra đồng tiền Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài năm 2022 theo tỷ giá mua vào của bên ngân hàng thương mại; tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đối với cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu/năm: 1 triệu đồng/năm

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu/năm: 500.000 đồng/năm;

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/năm: 300.000 đồng/năm.

Trong đó:

– Doanh thu để làm căn cứ quy định về phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, và hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế trong thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có sự thay đổi về doanh thu thì căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân vào năm trước liền kề với năm tính lệ phí môn bài.

– Khi mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài đó là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Nguồn:https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/40488/le-phi-mon-bai-ai-phai-nop-nop-bao-nhieu

Các trường hợp khác

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh; văn phòng đại diện; cửa hàng kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập doanh nghiệp):

+ Kết thúc vào 6 tháng đầu năm nộp mức phí cả năm

+ Kết thúc vào 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí cả năm.

Các trường hợp mức thu lệ phí môn bài khác

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đã giải thể và có hoạt động sản xuất; kinh doanh trở lại thì nộp như sau:

+ 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí của cả năm

+ 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí cả năm.

– Nếu Người nộp thuế sản xuất; và kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí cả năm; không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay là 6 tháng cuối năm.

– Tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, hộ gia đình đang kinh doanh; sản xuất và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí của năm đã tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn 1 năm dương lịch; thì vẫn phải nộp mức lệ phí cả năm theo Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

10 trường hợp được miễn lệ phí môn bài là gì

 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống.
 2. Cá nhân và nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo như hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, và HGĐ sản xuất muối.
 4. Tổ chức, cá nhân, HGĐ nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần nghề cá.
 5. Điểm bưu điện văn hoá; cơ quan báo chí (báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử).
 6. Đơn vị thuộc của hợp tác xã (HTX) hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 7. Quỹ tín dụng nhân dân; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; đơn vị trực thuộc của HTX và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 8. Tổ chức thành lập mới ( cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới); hộ gia đình, nhóm cá nhân,cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm đầu thành lập.
 9. Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển lên từ hộ kinh doanh sẽ được miễn trong thời hạn là 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 10. Cơ sở giáo dục mầm non công lập và giáo dục phổ thông công lập.

Những lưu ý nên nhớ về lệ phí môn bài

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ) được miễn lệ phí trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh thì được miễn lệ phí trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
 • Tổ chức, chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh (thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài vào năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, và kinh doanh) được thành lập; được cấp đăng ký thuế và mã số thuế; mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí cả năm; nếu thành lập; được cấp đăng ký thuế; mã số thuế và mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Một số câu hỏi, ví dụ về lệ phí môn bài

Một số câu hỏi, ví dụ về lệ phí môn bài

Công ty tôi thành lập ngày 01/01/2022 thì có phải nộp thuế môn bài năm 2022 không?

Do công ty thành lập ngày 01/01/2022 nên công ty được miễn lệ phí môn bài và chi nhánh của công ty cũng sẽ thuộc đối tượng miễn lệ phí năm 2022.

Năm 2023; công ty sẽ nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30/01/2023 với số tiền như sau:

 • Lệ phí môn bài của công ty: 2 triệu đồng;
 • Lệ phí môn bài của chi nhánh: 1 triệu đồng;

Tại sao có trường hợp nộp lệ phí môn bài cả năm, lại có trường hợp nộp lệ phí nửa năm?

Người nộp lệ phí môn bài được thành lập; cấp mã số thuế trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu như thành lập; được cấp mã số thuế trong thời gian vào 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Công ty chúng tôi thành lập ngày 15/07/2019 với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và thành lập chi nhánh vào 01/01/2022. Công ty phải nộp thuế môn bài năm 2022 như thế nào?

Do công ty thành lập ngày 15/07/2019 nên công ty sẽ không được miễn lệ phí môn bài và chi nhánh của công ty cũng không thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm 2022.

Năm 2022; công ty phải nộp lệ phí môn số tiền như sau:

 • Lệ phí môn bài của công ty: 2 triệu đồng và nộp trước 30/01/2022;
 • Lệ phí môn bài của chi nhánh: 1 triệu đồng và nộp trước 30/01/2022.

Tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, HGD sản xuất; và kinh doanh nhưng không kê khai lệ phí thì phải nộp mức lệ phí môn bài của cả năm; không phân biệt thời gian phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Lời kết: 

Như vậy, chúng tôi vừa cùng các bạn tìm hiểu về lệ phí môn bài là gì? Cũng như là các mức thu phí môn bài năm 2022. Nếu có vấn đề nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ các bạn hãy tiếp tục theo dõi thêm những bài viết của chúng tôi. Cám ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi! Clbnhadautu40 sẽ cố gắng lên thêm nhiều bài viết, cập nhật các thông tin bổ ích cho quý độc giả hơn trong tương lai!

>>> Có thể bạn quan tâm:

Học đầu tư 2022: Ý tưởng kinh doanh vốn 100 triệu

Bạn muốn bán bánh mì cần chuẩn bị gì để kinh doanh tốt

Có 300tr nên kinh doanh gì để mua được nhà năm 35 tuổi?

Có nên tự mở buôn bán kinh doanh không? Kinh doanh gì 2022 là ổn nhất?


   


   Kiểm tra thêm

   Sinh viên nên kinh doanh gì để vừa có tiền, vừa tối ưu thời gian?

   Sinh viên nên kinh doanh gì để vừa có tiền, vừa tối ưu thời gian?

   5 / 5 ( 1 bình chọn ) Sinh viên nên kinh doanh gì? Mô …

   đầu tư hôm nay lộc lá đầy tay