Tìm hiểu, so sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Bạn muốn đầu tư vào công ty cổ phần, nhưng chưa biết mình sẽ tham gia loại cổ phần nào cho lợi nhuận tốt nhất? Bạn có thắc mắc giữa 2 loại cổ phần là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi mà chưa tìm được lời giải đáp? Bài viết dưới đây sẽ là một vài thông tin hữu ích mà bạn có thể tham khảo đấy.

Khái niệm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản, mang bản chất quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu; nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty.

Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của một công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông chính là cổ đông phổ thông; là chủ sở hữu và có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty. Cổ phần phổ thông sẽ được phân chia dựa trên vốn điều lệ của công ty. Các cổ đông sở hữu loại cổ phần này được quyền chuyển nhượng, quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội đồng cổ đông. Họ cũng sẽ được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh, số lượng phiếu nắm giữ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

>>> Cổ phần hóa là gì? Tìm hiểu về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần ưu đãi và cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

 • Cổ phần ưu đãi được coi là một loại cổ phần đặc biệt trong công ty cổ phần. Và tương ứng, cổ đông ưu đãi sẽ nhận được một số quyền nhất định trong quá trình quản lý hoạt động của công ty.
 • Giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi; thì cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần nhận số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết này sẽ do điều lệ công ty quy định. Khi giữ trong tay cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ đông có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định; các quyền khác vẫn như cổ đông phổ thông.

So sánh cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Điểm giống nhau

Cả 2 đều là đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty; là căn cứ pháp lý xác lập tư cách thành viên. Bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không, người sở hữu cổ phần vẫn là cổ đông của công ty. Có hiệu lực tuyệt đối, người nắm giữ cổ phần có đầy đủ quyền và duy nhất; trực tiếp thực hiện quyền đối với công ty. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ cho cổ đông; mệnh giá được xác định và ghi vào cổ phiếu.

>>>Tìm hiểu cổ phiếu – Kênh đầu tư tài chính sinh lời hấp dẫn

Phân biệt cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Tính bắt buộc:

 • Cổ phần phổ thông: Là bắt buộc có của công ty cổ phần.
 • Cổ phần ưu đãi: Không bắt buộc công ty cổ phần phải phát hành.

Cổ tức:

 • Cổ phần phổ thông: Cổ tức không ổn định, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh; được hưởng sau khi chi trả cho cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phần ưu đãi: Cổ tức ổn định qua các năm; được trả với tỷ lệ cao hơn cổ phần phổ thông.

Quyền biểu quyết:

 • Cổ phần phổ thông: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết theo số lượng cổ phần nắm giữ.
 • Cổ phần ưu đãi: Có quyền biểu quyết cao hơn so với cổ phần phổ thông. Ngược lại, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết.

Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi

Khả năng chuyển đổi giữa cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi:

 • Cổ phần phổ thông: Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.
 • Cổ phần ưu đãi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Khả năng chuyển nhượng:

 • Cổ phần phổ thông: Được hưởng quyền tự do chuyển nhượng.
 • Cổ phần ưu đãi: Không được quyền tự do chuyển nhượng.

Khả năng thu hồi tài sản:

 • Cổ phần phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông sẽ là người cuối cùng được hưởng toàn bộ giá trị còn lại của tài sản thanh lý khi công ty phá sản.
 • Cổ phần ưu đãi: Khi công ty phá sản, người sở hữu cổ phần ưu đãi nhận được tiền thanh lý tài sản trước cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông; sau khi đã thanh toán hết tất cả nghĩa vụ tài chính.

Lời kết

Đây là toàn bộ nội dung về cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi mà chúng tôi muốn mang đến cho bạn đọc. Qua bài viết này, mong rằng sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn về vấn đề này. Chúc bạn đầu tư thành công.

>>>Cổ phiếu VinFast có tốt không? Mua cổ phiếu VinFast ở đâu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *